Có 1 kết quả:

bào sī qì

1/1

bào sī qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grater
(2) shredder