Có 1 kết quả:

lì tā

1/1

lì tā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to benefit others
(2) altruism