Có 1 kết quả:

lì tā zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

altruism