Có 1 kết quả:

Lì bó màn

1/1

Lì bó màn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Liberman, Lieberman or Liebermann (name)