Có 1 kết quả:

lì rèn

1/1

lì rèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sharp blade