Có 1 kết quả:

lì jiàn

1/1

lì jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sharp sword