Có 1 kết quả:

lì kǒu jiǔ

1/1

lì kǒu jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

liquor (loanword)