Có 1 kết quả:

lì duō kǎ yīn ㄌㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄎㄚˇ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lidocaine (loanword)