Có 1 kết quả:

lì niào jì

1/1

lì niào jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

diuretic