Có 1 kết quả:

lì yù xūn xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

blinded by greed (idiom)