Có 1 kết quả:

lì quán

1/1

lì quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

economic rights (e.g. of a state monopoly)