Có 1 kết quả:

lì lè bāo ㄌㄧˋ ㄌㄜˋ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) carton (e.g. for milk or juice)
(2) Tetra Pak