Có 1 kết quả:

Lì wù pǔ ㄌㄧˋ ㄨˋ ㄆㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liverpool (England)