Có 1 kết quả:

Lì Mǎ dòu

1/1

Lì Mǎ dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China