Có 1 kết quả:

lì yòng rén gōng chuī qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

oral inflation