Có 1 kết quả:

Lì tiē

1/1

Lì tiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Post-It note (3M trademark)