Có 1 kết quả:

Lì xīn

1/1

Lì xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lixin county in Bozhou 亳州[Bo2 zhou1], Anhui