Có 1 kết quả:

Lì xīn xiàn

1/1

Lì xīn xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lixin county in Bozhou 亳州[Bo2 zhou1], Anhui