Có 1 kết quả:

Lì xīn xiàn ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lixin county in Bozhou 亳州[Bo2 zhou1], Anhui