Có 1 kết quả:

lì qián

1/1

lì qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

interest (on a loan etc)