Có 1 kết quả:

Lì yǎ dé

1/1

Lì yǎ dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Riyadh, capital of Saudi Arabia