Có 1 kết quả:

Lì mǎ suǒ ěr ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Limassol, Cyprus
(2) Lemesos