Có 1 kết quả:

shān qù ㄕㄢ ㄑㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to delete