Có 3 kết quả:

Biébiébiè
Âm Pinyin: Bié, bié, biè
Tổng nét: 7
Bộ: dāo 刀 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一フノ丨丨
Thương Hiệt: XRSLN (重口尸中弓)
Unicode: U+522B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: biệt
Âm Nôm: biệt
Âm Quảng Đông: bit6

Tự hình 2

Dị thể 4

1/3

Bié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Bie

Từ ghép 2

bié

giản thể

Từ điển phổ thông

1. chia tay, xa cách
2. khác biệt
3. quay, ngoảnh, chuyển
4. chia ra, phân ra
5. phân biệt
6. cài, gài, giắt, cặp, găm
7. đừng, chớ
8. hẳn là, chắc là

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 別.

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave
(2) to depart
(3) to separate
(4) to distinguish
(5) to classify
(6) other
(7) another
(8) don't ...!
(9) to pin
(10) to stick (sth) in

Từ ghép 157

ài bié lí kǔ 爱别离苦Bā bié tǎ 巴别塔bà wáng bié jī 霸王别姬bài bié 拜别bì bié 币别biàn bié 辨别biàn bié 辩别biàn bié 釆别biàn bié lì 辨别力bié chēng 别称bié chū xīn cái 别出心裁bié chù 别处bié de 别的bié dòng duì 别动队bié guǎn 别管bié hào 别号bié jù 别具bié jù yī gé 别具一格bié jù zhī yǎn 别具只眼bié kāi shēng miàn 别开生面bié kè qi 别客气bié lái wú yàng 别来无恙bié lí 别离bié lǐ 别理bié liǎn 别脸bié lùn 别论bié míng 别名bié rén 别人bié ren 别人bié shù 别墅bié shù yī qí 别树一旗bié shù yī zhì 别树一帜bié tài kè qi 别太客气bié tí le 别提了bié wú 别无bié wú tā fǎ 别无他法bié wú tā wù 别无他物bié wú tā yòng 别无他用bié wú xuǎn zé 别无选择bié xù 别绪bié yán 别筵bié yǒu 别有bié yǒu dòng tiān 别有洞天bié yǒu tiān dì 别有天地bié yǒu yòng xīn 别有用心bié yǒu yùn wèi 别有韵味bié zháo jí 别着急bié zhēn 别针bié zhì 别致bié zhuàn 别传bié zhuāng 别庄bié zì 别字bié zi 别子bù cí ér bié 不辞而别bù jiā qū bié 不加区别chā bié 差别cí bié 辞别cuò bié zì 错别字Dà bié shān 大别山dào bié 道别Dù shàng bié 杜尚别fēn bié 分别fēn mén bié lèi 分门别类gào bié 告别gào bié shì 告别式gè bié 个别gè bié 各别gǔ dōng tè bié dà huì 股东特别大会guāng xué zì fú shí bié 光学字符识别Hàn chéng Tè bié shì 汉城特别市huà bié 话别jí bié 级别Jì zhōu tè bié zì zhì dào 济州特别自治道jiàn bié 鉴别jiàn bié 饯别jiè bié 界别jiǔ bié 久别jiǔ bié chóng féng 久别重逢jué bié 诀别kuò bié 阔别lèi bié 类别lí bié 离别lí jiā bié jǐng 离家别井lí qíng bié xù 离情别绪lián tǐ bié shù 联体别墅lín bié 临别lín bié zèng yán 临别赠言lìng dāng bié lùn 另当别论liú bié 流别liú bié 留别méi yǒu chā bié 没有差别pài bié 派别pàn bié 判别pàn bié shì 判别式píng shěn tuán tè bié jiǎng 评审团特别奖qiān chā wàn bié 千差万别qǐng bié jiàn guài 请别见怪qū bié 区别qū bié zhēn 曲别针rén zhǒng chā bié 人种差别shāng bié 伤别shè pín shí bié 射频识别shēn fèn shí bié kǎ 身份识别卡shēng lí sǐ bié 生离死别shí bié 识别shí bié hào 识别号shí bié mǎ 识别码Shǒu ěr Tè bié shì 首尔特别市shǒu xiě shí bié 手写识别Shuāng hú tè bié qū 双湖特别区sǐ bié 死别sòng bié 送别té bié 特别tè bié 特别tè bié dài yù 特别待遇tè bié gǎn xiè 特别感谢tè bié hù lǐ 特别护理tè bié kè chuàn 特别客串tè bié rèn wu lián 特别任务连tè bié tí kuǎn quán 特别提款权tè bié xíng zhèng qū 特别行政区tiān rǎng zhī bié 天壤之别tiān yuān zhī bié 天渊之别wéi bié 违别wěn bié 吻别wò bié 握别Wū zī bié kè 乌兹别克Wū zī bié kè 乌孜别克Wū zī bié kè 乌滋别克Wū zī bié kè rén 乌兹别克人Wū zī bié kè sī tǎn 乌兹别克斯坦Wū zī bié kè sī tǎn 乌滋别克斯坦Wū zī bié kè yǔ 乌孜别克语Wū zī bié kè zú 乌兹别克族Wū zī bié kè zú 乌孜别克族wú qī bié 无期别wǔ qì jí bié cái liào 武器级别材料xī bié 惜别xiāo rǎng zhī bié 霄壤之别xìng bié 性别xìng bié bǐ 性别比xìng bié jué sè 性别角色xìng bié qí shì 性别歧视xìng bié rèn tóng zhàng ài 性别认同障碍Yē xǐ bié 耶洗别yí qíng bié liàn 移情别恋yí tǐ gào bié shì 遗体告别式yǐn bié 引别yǒng bié 永别yǒu bié 有别yǔ shì yǒng bié 与世永别yǔ yīn shí bié 语音识别zhēn bié 甄别zhēn bié kǎo shì 甄别考试Zhōng yāng Rén mín Zhèng fǔ Zhù Xiāng gǎng Tè bié Xíng zhèng qū Lián luò Bàn gōng shì 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室Zhuó bié lín 卓别林zuò bié 作别

biè

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 別.

Từ điển Trung-Anh

to make sb change their ways, opinions etc

Từ ghép 7