Có 1 kết quả:

bié zi

1/1

bié zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hasp
(2) pendant