Có 1 kết quả:

guā guā kǎ

1/1

guā guā kǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lottery scratchcard