Có 1 kết quả:

guā mù xiāng dài

1/1

guā mù xiāng dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 刮目相看[gua1 mu4 xiang1 kan4]