Có 1 kết quả:

guā hú zi

1/1

guā hú zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shave