Có 1 kết quả:

guā hú zi ㄍㄨㄚ ㄏㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to shave