Có 1 kết quả:

quàn shāng

1/1

quàn shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) securities dealer
(2) share broker