Có 1 kết quả:

cì shāng

1/1

cì shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stab