Có 1 kết quả:

cì cì bù xiū

1/1

cì cì bù xiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk incessantly
(2) to chatter on and on