Có 1 kết quả:

cì jī wù

1/1

cì jī wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stimulus