Có 1 kết quả:

cì sī náng

1/1

cì sī náng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nematocyst
(2) capsule of nettle cells of medusa or anemone