Có 1 kết quả:

cì shēn

1/1

cì shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sashimi