Có 1 kết quả:

cì gāng sī

1/1

cì gāng sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

barbed wire