Có 1 kết quả:

cì qīng

1/1

cì qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tattoo