Có 1 kết quả:

kè bō

1/1

kè bō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grab money
(2) to exploit

Một số bài thơ có sử dụng