Có 1 kết quả:

kè bō

1/1

kè bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grab money
(2) to exploit