Có 1 kết quả:

kè dù pán

1/1

kè dù pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dial (e.g. of a radio etc)