Có 1 kết quả:

kè bǎn yìn xiàng ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stereotype