Có 1 kết quả:

kè bǎn yìn xiàng

1/1

kè bǎn yìn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stereotype