Có 1 kết quả:

kè bó guǎ ēn

1/1

kè bó guǎ ēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

harsh and merciless (idiom)