Có 1 kết quả:

cì tàn

1/1

cì tàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tò mò, tọc mạch