Có 1 kết quả:

jì liàng

1/1

jì liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dosage
(2) prescribed dose of medicine