Có 1 kết quả:

tì guāng tóu

1/1

tì guāng tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shave the whole head clean
(2) crushing defeat