Có 1 kết quả:

tì dāo

1/1

tì dāo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dao cạo

Từ điển Trung-Anh

razor