Có 1 kết quả:

tì tóu

1/1

tì tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have one's head shaved