Có 1 kết quả:

tì xū dāo ㄊㄧˋ ㄒㄩ ㄉㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shaver
(2) razor