Có 1 kết quả:

tì fà lìng

1/1

tì fà lìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the Qing order to all men to shave their heads but keep a queue, first ordered in 1646