Có 1 kết quả:

tì xū dāo

1/1

tì xū dāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shaver
(2) razor