Có 1 kết quả:

tì xū gāo

1/1

tì xū gāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shaving cream