Có 1 kết quả:

xuē jià

1/1

xuē jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cut down the price